ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးႏွင့္ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဒသမတန္း လူရည္ခၽြန္ ေမာင္မယ္မ်ားေတြ႕ဆံု June 7, 2019 June 7, 2019 admin

ေငြေဆာင္ ဧၿပီ ၂၉

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးႏွင့္ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဒသမတန္း လူရည္ခြ်န္ ေမာင္မယ္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကို ယေန႔ညေနပိုင္းတြင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ေငြေဆာင္ၿမိဳ႕ ပုလဲေငြေဆာင္ ဟိုတယ္၌ က်င္းပသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာ၌ ျပည္ေထာင္စုု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကား ရာတြင္ လူရည္ခြ်န္ေမာင္မယ္ မ်ားအား ယခုကဲ့သို႔ ေတြ႕ဆံုရသည့္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္မိ ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အင္းေလးလူရည္ခြ်န္စခန္းဖြင့္ပြဲအခမ္း အနားတြင္ ဆုံဖူးၾကသူမ်ားပါႏုိင္ၿပီး ယခု လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား အားလံုးကို လူရည္ခြ်န္မ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း၊ လူရည္ခြ်န္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ Grade-11 ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားထဲတြင္ စာေတာ္ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ျဖစ္သကဲ့သို႔ အားကစားႏွင့္ကာယပညာတြင္လည္း ထူးခြ်န္ထက္ျမက္သူမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ သင္ယူေလ့လာစရာ ေဒသႏၱရ ဗဟုသုတမ်ား၊ ေဒသအလိုက္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံ မ်ား၊ သိသင့္သိထိုက္သည့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာမ်ားကိုေလ့လာ သင္ယူႏုိင္ရန္ လူရည္ခြ်န္မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ဂုဏ္ျပဳရသည့္အတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ပါေၾကာင္း။

လူရည္ခြ်န္ေမာင္မယ္မ်ားအား အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ မွာၾကားလိုသည္မွာ ေငြေဆာင္ ကမ္းေျခသည္ ပင္လယ္ေရဆြဲအားရွိ သည့္အတြက္ အရဲမစြန္႔ၾကရန္ အထူးမွာၾကားလိုေၾကာင္း၊ ပင္လယ္ ေရကူးပါက သတ္မွတ္ထား သည့္ေနရာမ်ားကိုေက်ာ္လြန္၍ မသြားၾကရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ေလ့လာ ေရးခရီးလာျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားႏွင့္အတူတူျဖစ္သည့္အတြက္ သြားလာသည့္အခါတြင္ အခ်ိန္ကို တိက်စြာ လိုက္နာၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ပူျပင္းသည့္ရာသီဥတုျဖစ္သည့္အတြက္ က်န္းမာေရးကို အထူးဂရုစိုက္ ရန္ႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားကိုလည္း သတိထားစားေသာက္ၾကရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ေမာင္တို႔မယ္တို႔ သည္ Grade-11 ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွ လူရည္ခြ်န္ျဖစ္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ တကၠသိုလ္ ၀င္စာေမးပြဲကို ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လတြင္ ေျဖဆိုခဲ့ၾကၿပီး ထူးခြ်န္သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ေအာင္ျမင္ၾကမည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ေမာင္တို႔ မယ္တို႔သည္ ဥာဏ္ရည္အားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ကာယအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း က်န္းမာၾကံ့ခိုင္သန္စြမ္းၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ လူရည္ခြ်န္မ်ား ျဖစ္လာၾကျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေမာင္တို႔မယ္တို႔လုိ ထူးခြ်န္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ပိုမိုထူးခြ်န္သည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေမြး ထုတ္ေပးႏုိင္ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ အခက္အခဲမ်ား၊ မျပည့္စံုမႈမ်ား၊ စိန္ေခၚ မႈမ်ားသည္ လူတုိင္းတြင္ရွိၿပီး အတူတူ ၾကံ့ၾကံ့ခိုင္ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းၾကၿပီး မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ၾက ရန္သည္ ေမာင္တို႔ မယ္တို႔လို ထူးခြ်န္သည့္ လူငယ္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ပါ ေၾကာင္း။

သို႔ျဖစ္၍ ေမာင္တို႔မယ္တို႔သည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ေျပာဆိုဆက္ဆံ မႈ၊ အတူလက္တြဲအလုပ္လုပ္ရန္ႏွင့္ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ အိုင္စီတီ ဘာသာရပ္ မ်ား ကြ်မ္းက်င္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေမာင္တို႔မယ္တို႔လို လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ အိုင္စီတီ ဘာသာရပ္မ်ားကို ကြ်မ္းက်င္ရံုသာမက အျခားလူငယ္မ်ားကိုလည္း ကြ်မ္းက်င္မႈ ရွိလာေစရန္ အတူလက္တြဲ ေခၚေဆာင္ၾကရန္ အေရးႀကီးၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ အရည္အခ်င္းရွိရန္ ႀကိဳးစားၾကေစ လိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၱရာယ္သည္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား၏ဘ၀ တစ္ခုလံုးကို ပ်က္စီးေစႏုိင္ သည့္အတြက္ အသံုးမျပဳၾကဘဲ အထူးေရွာင္ရွားၾကရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ မိမိတို႔၏ ေဘးပတ္၀န္း က်င္တြင္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ လူငယ္ေမာင္မယ္ မ်ားအား မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈကိုခံေနရသည့္ အတြက္ အတူတူပူးေပါင္းစည္းရံုး အသိေပးေျပာၾကားၾကေစ လိုေၾကာင္း။

ထို႔ျပင္ စီးကရက္ေသာက္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ကြမ္းစားျခင္းမ်ား၊ အရက္ဘီယာ ေသာက္စားျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ေဘးပတ္၀န္းက်င္တြင္ရွိသည့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားကို လည္း ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ စည္းရံုးေျပာၾကားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက်လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ေမာင္တို႔မယ္တို႔အေနျဖင့္ ဘ၀တစ္သက္တာသင္ယူၾကရန္လိုအပ္ၿပီး လူသားမ်ား၏ေကာင္းက်ိဳး၊ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံ၏ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ဆန္းသစ္တီထြင္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ႀကိဳးစားၾကေစလိုေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၄ – ၁၉၈၈ လူရည္ခၽြန္ႀကီးမ်ားက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးအား အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

လူရည္ခၽြန္စခန္း (ေငြေဆာင္)ကို ဧၿပီ ၂၉ ရက္မွ ေမ ၄ ရက္အထိ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူရည္ ခၽြန္ေမာင္မယ္မ်ား အပန္းေျဖေနထိုင္စဥ္အတြင္း ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္း အလိုက္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားဖလွယ္ျခင္းမ်ားကိုလည္းေဆာင္႐ြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
(ပညာေရး)