၂၀၁၉ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းၾကည့္ရန္.. June 7, 2019 June 7, 2019 admin

၈-၆-၂၀၁၉ (စေနေန႔) မနက္ ၅း၀၀ နာရီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနမွ တင္ထားသည့္ ၀က္ဆိုက္ website ျဖစ္ေသာ www.myanmarexam.org တြင္ ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုထားသူ မ်ားအား အသိေပး အပ္ပါသည္