Loading...

နယ္လွည့္ အမွတ္စာရင္း ထုတ္ေပး

နယ္လွည့္ အမွတ္စာရင္း ထုတ္ေပးေရး အဖြဲ႕ (mobile team) (၁၀) ဖြဲ႔ သည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အားလံုးသို႔ သြားေရာက္၍ အမွတ္စာရင္းမ်ား လြယ္ကူ၊ လ်င္ျမန္၊ သက္သာ၊ လံုျခံဳစြာျဖင့္ ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းကို (၄-၆-၂၀၁၈) ရက္မွ စတင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန)

Top Visited Posts

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ(၆)ႀကိမ္ေျမာက္ႏိုင္ငံတကာသင္ယူမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ

trim(ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သန္႕ရွင္းေသာေရရရွိေရး၊သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ(၆)ႀကိမ္ေျမာက္ႏိုင္ငံတကာသင္ယူမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို တက္ေရာက္လာေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္၌ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပဲြျဖင့္ တည္းခင္းဧည့္ခံ (၂၇.၁၁.၂၀၁၇))

1year ago ReadMore ...

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ဘာသာစုံဂုဏ္ထူးျဖင့္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ပညာေရး၀န္ထမ္း သား၊သမီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္း

trim(၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ဘာသာစုံဂုဏ္ထူးျဖင့္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနရွိအရာထမ္း ၊ အမွုထမ္းမ်ား၏ သားသမီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႕နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္ (၂၁) ၌ က်င္းပရာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္း တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားရာတြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွုျဖစ္သည့္ လူတိုင္းအက်ဳံး၀င္ျပီး တန္းတူညီမွ် အရည္အေသြးျမွင့္ပညာေရးကို အာမခံခ်က္ေပးရန္ႏွင့္ အားလုံးအတြက္ တစ္သက္တာပညာေရးကိုအာမခံခ်က္ေပးရန္ႏွင့္ အားလုံးအတြက္ တစ္သက္တာပညာေရးကို ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္အေျခခံပညာေရး၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးနွင့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရး က႑မ်ားတိုးတက္ျမင့္မားေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးအားလုံး ေက်ာင္းေနနိုင္ေရးအတြက္ အခမဲ့အေျခခံပညာေရး အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။ သင္ၾကားမွုအခြင့္အလမ္း ျမင့္မားေရးအတြက္ နိုင္ငံေတာ္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေကာင္းမြန္ေသာ ဆရာမ်ားျဖင့္ လက္ရွိၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲ၊ ျပသနာ၊ မျပည့္စုံမွုနွင့္ စိန္ေခၚမွုမ်ားကို တီထြင္ၾကံဆ ေျဖရွင္း၍ ပညာေရးအရည္အေသြး ျမင့္မားလာေရးအတြက္ ေက်ာင္းအပ္နွုန္းမ်ား ျမင့္မာလာရန္၊ ေက်ာင္းထြက္ႏွုန္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာရန္၊ မူလတန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအားလုံး မူလတန္းပညာသင္ယူျပီးေျမာက္ရန္ႏွင့္ သင္ယူတတ္ေျမာက္မွုအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ရန္ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား ေက်ာင္းပညာေရးမွာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းနွင့္ အထက္တန္းဆင့္မ်ား တစ္ဆင္ျ့ပီးတစ္ဆင့္ ၿပီးေျမာက္နိုင္ရန္ ေထာက္ပံ႔ကူညီ ပံ႔ပိုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းနွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ၆ ဘာသာ (ဘာသာစုံ) ဂုဏ္ထူးရ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၆၂)ဦးတို႕အား ဂုဏ္ျပဳဆုနွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားကို အသီးသီးေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္း၊ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမွင့္တင္မႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာတင္ေအာင္၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္႐ွိ္သူမ်ား၊ တိုင္း၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပညာေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ ၆ ဘာသာ(ဘာသာစုံ) ဂုဏ္ထူးရွင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။ ထို႕အတူ (၅) ဘာသာ (၁၅၆)ဦး၊ (၄) ဘာသာ (၂၇၃) ဦး၊ (၃) ဘာသာ (၂၇၆) ဦး၊ (၂) ဘာသာ (၄၃၈) ဦး၊ (၁) ဘာသာ (၁၁၇၁) ဦး၊ ႐ိုး႐ိုးေအာင္ျမင္သူ (၅၁၂၉) ဦးတို႕အား သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ား အစီအစဥ္ျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိသည္။)

1year ago ReadMore ...

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္

trim(၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ထား သည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ မွ ဦးစြာပထမ ေႏြးေထြးလိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္မွစ၍ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္မ်ားကို ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ကမာရြတ္နယ္ေျမ( အင္းယားလမ္း) မွာ ၁၅.၆.၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွ ၁၅.၇.၂၀၁၈ ရက္ေန႔အထိ လက္ခံေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအပါအဝင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ တကူးတက လာေရာက္ၾကရမွာမို႔ မိဘမ်ားမိမိတို႔သားသမီးမ်ားအတြက္ သိရမယ့္ကနဦးသတင္းအေနျဖင့္ယခုလိုတင္ျပေပး လိုက္ပါသည္။ ၁၅.၆.၂၀၁၈မွစတင္ကာဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားၾကရမွာျဖစ္လို႔ လိုအပ္သည္မ်ားၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါရန္ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။ (**မွတ္ခ်က္-သတ္မွတ္ရက္ထက္ၾကိဳတင္၍ လက္ခံေပးမည္မ ဟုတ္ပါသျဖင့္ ေလးစားစြာအသိေပးပါသည္) တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရန္အဓိက လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၁။ လိုင္စင္ဓာတ္ပံု ၆ ပံု ၂။ အမွတ္စာရင္းမူရင္း ၃။ ေက်ာင္းသားႏွင့္မိဘတို႔၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ႏိုင္/ျပဳ/ဧည့္(မိတၱဴပူးတြဲတင္ျပရမည္))

4 month ago ReadMore ...

ဘာသားစကား မ်ားအတြက္ Certificates သင္တန္းမ်ား အပါတ္စဥ္ (၆၂)

trim(ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဘာသားစကား မ်ားအတြက္ Certificates သင္တန္းမ်ား အပါတ္စဥ္ (၆၂) ကိုဖြင့္လွစ္ပါမည္။ သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာကို Online Registration ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာေန႔ရက္မွာေအာက္တြင္ေၾကျငာထားသည့္အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ Server သို႔ေလွ်ာက္လႊာေရာက္ရွိေသာ အစဥ္အတိုင္းေရြးခ်ယ္ေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး၊ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကို တစ္ပတ္အတြင္းေၾကျငာေပးပါမည္။ Basic Level တက္ေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ဆက္လက္တက္ေရာက္ရန္အတြက္ Online တြင္ထပ္မံေလွ်ာက္ထားရန္မလိုအပ္ပါ။ ေၾကျငာခ်က္ပါရက္စြဲႏွင့္အခ်ိန္တို႔ကို အေသအခ်ာဖတ္႐ွဳၾကပါရန္။)

4 month ago ReadMore ...